Giảm giá!
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.400.000₫.