Damaged hair dưỡng chất xả khô

Damaged hair dưỡng chất xả khô AE-04

damaged-hair-duong-chat-xa-kho

Có tác dụng làm ổn định tóc bị hưu tổ, tạo dinh dưỡng thấm sâu vào tứng lõi tóc, nuôi dưỡng từng lớp biểu bì tóc