fbpx

Sáp giữ nếp hiệu ứng mờ Manipulator Matte 58g

sap-giu-nep-hieu-ung-mo-manipulator-matte-58g

Sáp dạng sợi tạo cấu trúc giữa các sợi tóc và cấu trúc bao quang từng lọn tóc riêng lẻ. Hình thành màng mỏng tăng khả năng giữ nếp và khóa kiểu tóc của bạn.