Tag Archives: giá duỗi volume

Kem duỗi tóc volume(Ép phồng, Ép cúp) Selque Acerola Volume Magic Là sản phẩm xu hướng mới của ép tóc – ép phồng, ép cúp. Sản phẩm không chỉ làm thẳng tóc mà còn tạo nhiều kiểu tóc khác nhau: phồng, cụp, vểnh, tự nhiên, tóc rối, thậm chí uốn nhẹ… Với công thức độc đáo […]