fbpx

Tag Archives: phục hồi olaplex

Nhuộm phục hồi olaplex là gì? Olaplex có tác dụng duy nhất là tạo ra liên kết cộng hoá trị và liên kết ion giữa hai phân tử lưu huỳnh đơn giúp tạo ra liên kết lưu huỳnh trong tóc. Olaplex có tác dụng duy nhất là tạo ra liên kết cộng hoá trị và […]