Tag Archives: tigi bed head wax stick review

Thỏi sáp tạo hình BED HEAD TIGI Stick 75g Thỏi sáp dành cho người tuyệt vời. Tạo cấu trúc và giữ nếp ngay tức thì. Thành phần Tinh dầu thầu dầu: Dưỡng tóc và dưỡng ẩm cho tóc Sáp ong: Tạo cấu trúc Thầu dầu thủy phân: Dưỡng tóc và dưỡng ẩm cho tóc Sáp […]