fbpx

Tag Archives: Uốn tạo phồng

Với phương pháp uốn tạo phồng này,các chuyên gia sẽ sử dụng phương pháp cuốn thục sát chân tóc. Tuy nhiên, kỹ thuật này đòi hỏi tay nghề cao. Kỹ năng canh thuốc chuẩn đến từng giây, để làm sao độ xoăn vừa phải khi khô không bị xù ra sau khi chúng ta sấy khô tại nhà.