Protecting kem đa năng 8 trong 1

Protecting kem đa năng 8 trong 1 AE-07

protecting-kem-da-nang-8-trong-1

– Pha với nước ấm để phục hồi tóc trước khi làm hóa chất.

– Pha kết hợp với hóa chất nhuộm tóc để giúp tăng dinh dưỡng, thay php để dùng trong khi xử lý hóa chất, giúp khóa biểu bì và nâng sóng sau khi uốn, có thể sử dụng tạo kiểu dành cho tóc uốn khi ướt hoặc khô, có thể kết hợp vơi huyết thanh AE03 để tạo ra một mái tóc hấp nhiệt siêu phục hồi và có thể sử dụng hấp ủ bằng khăn lạnh thường xuyên tại nhà.