Tag Archives: kem đa năng úc

Protecting kem đa năng 8 trong 1 AE-07 – Pha với nước ấm để phục hồi tóc trước khi làm hóa chất. – Pha kết hợp với hóa chất nhuộm tóc để giúp tăng dinh dưỡng, thay php để dùng trong khi xử lý hóa chất, giúp khóa biểu bì và nâng sóng sau khi […]